جهت دریافت اطلاعات پنل کاربری و نتایج گرین کارت امسال به منوی سایت و بخش اطلاعیه مراجعه نمائید

کانادا

کانادا

شغلی، مهاجرت دائم و ...

ادامه ...

آمریکا - شغلی

آمریکا - شغلی

شغل، گرین کارت دائمی، همراه کل خانواده، بدون نیاز به مدرک زبان، قسطی

ادامه ...

گرین کارت

گرین کارت

تقریباً رایگان، خدمات کامل دارد و ...

ادامه ...

پکیج ویژه سفارت ابوظبی – دبی

پکیج ویژه سفارت ابوظبی – دبی

کلینیک، ترانسفر و...

ادامه ...